0939 675 889

VIDEO

Giới Thiệu Khóa Học Chế Biến Sốt Cay Hàn Quốc

Khóa Học Nghiệp vụ Món ăn Lẩu Tokbokki Trà Sữa - Kevin Nguyễn FnB (Tokbochii)

Giới thiệu khóa học Chế biến Mỳ Cay Hàn Quốc - "Kevin Nguyễn FnB" - Tokbochii

Giới Thiệu Khóa Học Nghiệp Vụ Chuyên Sâu Kinh Doanh Mô Hình Quán Trà Sữa - "Kevin Nguyễn FnB"